Oma media on nyt todella IN myös Suomessa! Mainostajien Liiton touko-kesäkuussa 2016 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan yritysten markkinointipanostukset omaan mediaan ovat kasvaneet kahden viime vuoden aikana jopa 80 prosentilla vastaaijsta.

Oman median viiden kärki on kyselyn mukaan yrityksen omat verkkosivut (99 %), Facebook (91 %), uutiskirje tai sähköpostimarkkinointi (79 %), YouTube (70 %) ja Instagram (67 %).

OMD Finlandin digitaalisen liiketoiminnan johtaja Michael Ovitz kirjoitti tuoreessa blogissaan murroksesta, jonka edessä markkinointiviestinnän suunnittelu tällä hetkellä on. Pystymme kerämään verkossa yksityiskohtaista tietoa kuluttajien käyttäytymisestä ja jalostamaan datasta markkinoinnin ja sisältöjen suunnittelua ohjaavia näkemyksiä. Kanava-ajattelun sijaan meidän täytyykin siis pyrkiä määrittelemään, missä kosketuspisteisssä tavoitamme yritykselle relevantit yleisöt.

Sisältömarkkinoinnin suunnittelussa tämä tarkoittaa sitä, että oman median sisällöt tulee suunnitella yhtenä osana yrityksen muuta markkinointiviestinnän kokonaisuutta. Oman, ostetun ja ansaitun median hyvin synkroinoitu yhteispeli tuo parhaan tehon ja ROIn sekä markkinointipanostuksille että sisältöpääomalle.

Mainostajien Liiton tutkimuksen mukaan yritykset hyödyntävät jo nyt ostettua mediaa oman median tukena.

Konsulttiyhtiö Altimeterin kansainvälinen tutkimus paljasti, että 70 prosentilta markkinoijista puuttuu kuitenkin johdonmukainen tai integroitu sisältöstrategia. Digitaalisuus haastaa yritykset tuottamaan yhä enemmän sisältöjä monikanavaisesti – mutta itse sisällöntuotanto on harvoin monenkaan yrityksen omaa ydinbisnestä.

Kuluttajien tavoittaminen juuri oikeassa kohtaamispisteessä ja sisältöjen kohdentaminen yli kanavarajojen vaatii uudenlaista tiedolla johdettua sisältömarkkinoinnin suunnittelua ja tuotantoa. Se vaatii sisältöihin panostavilta yrityksiltä myös uusia prosesseja ja kumppaneita, joilla on uudenlaista osaamista.

Lopuksi kaikki kiteytyy myös itse sisältöihin; mitä yritys haluaa viestiä tuotteistaan ja palveluistaan versus mistä asioista yleisö olisi oikeasti kiinnostunut.

Voimme tunnistaa kuluttajien mieltymyksiä, toiveita, kipupisteitä ja tarpeita, mutta jos datan avulla kohdennettu sisältö ei koukutakaan yleisöään toivotulla tavalla on panostuksia mennyt hukkaan.

Toimivammalla sisällöllä saadaan tutkitusti parempia tuloksia. Tässä vielä lopuksi muutamia hyväksi havaitsemiamme keinoja sisältöjen tehon boostaamiseen:

  • Tunne yleisösi vielä entistäkin paremmin ja syvemmin: täytä kuluttajien erilaiset tarpeet ja toiveet ostopolun varrella. Asiakasymmärryksen syventämisestä voit lukea lisää Annalect-yksikkömme sivuilta.
  • Tunne kanavasi: se mikä toimii yhdessä ei välttämättä toimi toisessa
  • Anna tarinan jatkua: hallitse myös viestien ketjutus kanavien yli
  • Ja muista panostaa SEOon! Luo tavoitteellista ja merkityksellistä sisältöä. Aiheesta voit lukea lisää Head of SEO Aliyar Husseinin blogissa.

Lähteet:
https://mainostajat.fi/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/Oma_ansaittu_ostettu_2016_graafit.pdf