Kohta alkaa olla se aika vuodesta, kun Linkedin täyttyy taas lukuisista eri ennusteista että mitkä asiat ovat digimarkkinoinnissa pinnalla ensi vuonna. Ennustuksissa korostuu medialajitrendien kehitys (mobiili ja video jatkaa kasvamistaan), laitekantojen muutokset sekä arviot siitä kuinka jostain uudesta somekanavasta tulee ensi vuonna valtavirtaa mainostajien keskuudessa.

Oma henkilökohtainen tavoitteeni on pitää huolta siitä, että yllämainitut asiat eivät ole vuoden 2017 suunnittelun ohjaava voima.

Alamme on paljon suuremman murroksen edessä kuin koskaan ennen. Onnistuneen työn tekemiseen ei enää riitä se, että hahmotamme kuluttajan mediakäyttäytymistä samoilla mittareilla kuin kymmenen vuotta sitten. Ei enää riitä, että suunnittelutiimejä johdetaan ilman syvällistä ymmärrystä uuden maailman mahdollisuuksista, teknologioista ja realiteeteista.

Datan määrä on räjähtänyt parissa vuodessa käsiin. Muistan puhuneeni jo viisi vuotta sitten että voimme mitata niin paljon asioita, että digitaalisen markkinoinnin suunnittelijoiden tulee olla varovaisia nähdäkseen ison kuvan lukujen keskellä. Asia on vain korostunut viime vuosina, kun auditointitoimistot ovat innostuneet keräämään dataa pienimmistäkin yksityiskohdista, joilla ei aina ole välttämättä mitään tekemistä mainonnan tehokkuuden tai liiketoiminnallisten tavoitteiden kanssa.

Olen ollut OMD:llä pyörremyrskyn silmässä seuraamassa, että miten rakennetaan organisaatiomalleja ja prosesseja joiden tehtävänä on seuloa datasta aitoja oivalluksia ja merkityksellisiä huomioita. Toukokuussa julkistettua Annalectia ei rakennettu yhdessä yössä, mutta nyt se on jo täydessä tehossa tekemässä asioita joita en edes kuvitellut vuosi sitten mahdolliseksi. Konsernimme datasegmentit ovat laajuudessaan ja tarkkuudessaan sellaisia, mihin on mahdoton päästä ellei ole omaa dedikoitunutta tiimiä tekemässä jatkuvaa kehitystyötä.

Mutta vaikka keräämme ja jalostamme dataa tavalla joka olisi kuulostanut scifiltä vuosikymmen sitten, se on kaikki merkityksetöntä ellei suunnittelua mietitä kokonaan uudella tavalla. Olemme ottaneet muutaman mainostajan kanssa jo ensiaskelia kohti aitoa kosketuspistemarkkinointia, jossa yksittäisten kanavien ja toimenpiteiden suunnittelun sijaan seurataan erilaisten yleisöjen polkuja, ketjutetaan viestintää laiteriippumattomasti ja optimoidaan tuloksia yhtä lailla maksetun, ansaitun ja oman median kautta integroidusti.

Tämä kaikki vaatii uutta osaamista, uusia työkaluja ja ennen kaikkea rohkeutta kokeilla asioita eri tavalla. Tähän liittyy vahvasti markkinoinnin automaatio eri muodoissaan, suuret investoinnit sisältömarkkinoinnin resursseihin sekä ennakkoluuloton uusien asioiden testaus (mm. keinoälyyn liittyvät projektit).

Tässä kohtaa moni kuitenkin epäonnistuu.

On helppo innostua uusista asioista, uusista teknologioista ja uusista mahdollisuuksista. Olemme OMD:llä panostaneet paljon siihen, että kaikki suunnittelun parissa työskentelevät henkilöt hahmottavat toimintamme ytimen. Tehtävämme on auttaa mainostajia kasvamaan, tuoda markkinointiin uudenlaista suorituskykyä ja johtaa tekemistä oikealla tiedolla. Klikit, impressiot, nettopeitot, sivuvisiitit, aktivoinnit ja muut eivät ole koskaan itsetarkoitus, vaan taustadataa joka antaa osviittaa siitä että onko laivamme edelleen kurssissa kohti todellisia liiketoiminnallisia tavoitteita.

Mikäli suunnittelussa tarkastellaan yksittäisiä elementtejä erillään toisistaan, keskitytään väärien asioiden kehittämiseen ja optimointiin. Markkinoinnin kapellimestarien roolit tulevat tulevaisuudessa olemaan selvästi nykyistä tärkeämpiä, sillä monimutkaistuvassa maailmassa markkinointi toimii yhtä hyvin kuin sen heikoin lenkki.

Mikäli minulta kysytään että mihin ensi vuonna digimarkkinoinnissa pitäisi keskittyä, vastaukseni on yksinkertainen.

Unohtakaa “digi” kanavana. Keskittykää yleisöihin ja asioihin jotka liikuttavat niitä. Luokaa sisältöjä jotka ohjaavat brändiänne oikeaan suuntaan ja rakentakaa kansainvälisesti kilpailukykyinen verkkopresenssi, joka mahdollistaa monipuolisen viestinnän. Kun perusta on hyvässä kunnossa, digimarkkinointi seuraa perässä ja tuottaa tuloksia tavalla, jota ette ole ennen nähneet.