GDPR on kulman takana, mutta se ei ole hidastanut datalähtöisten kohtaamisten suunnittelun kehityskulkua. Erilaisten uusien teknologioiden myötä olemme hyvin pian pisteessä, jossa perinteisen, kanavakohtaisen mediasuunnittelun voi unohtaa auttamattoman vanhanaikasena.

Tulevaisuuden markkinointisuunnittelu on asiakaskokemuksen kehittämistä kaikissa eri kosketuspisteissä – puhutaan integroidusta, omnikanavaisesta suunnittelusta. Puhdas kanavakohtainen optimointi, jossa hallinnoidaan kohderyhmiä ja mainonnan jakelua esim. Facebookin, Youtuben ja muiden alustojen kautta suoraan, siirtyy hyvin pitkälti koneälyn ja automatisoitujen järjestelmien piiriin.

Jatkossa suunnittelijat eivät siis käytä aikaansa yksittäisten kanavien operointiin, vaan siirtyvät entistä enemmän kokonaisuuksia hallinnoiviksi tulenjohtajiksi. He näkevät omat, ansaitut ja maksetut kanavat työkaluina, jotka tuovat heidän asiakkuushoitomallit sekä brändikohtaamiset eloon. Suunnittelijoiden pöydällä olevat segmentit näyttävät lähitulevaisuudessa selvästi nykyistä monimutkaisemmilta, kun tyypillisiin demografioihin ja kiinnostuksiin perustuvien segmenttien käyttö vähenee. Sen sijaan rakennetaan esimerkiksi prediktiivisellä analytiikalla tunnistettuja korkean riskiryhmän asiakkuussegmenttejä, joiden vaihtuvuusastetta lähdetään laskemaan hyödyntämällä räätälöityjä ja personoituja viestejä entistä monipuolisemmissa kohtaamispisteissä. Pidemmällä tähtäimellä segmentointimallit siirtyvät koneoppimisen piiriin, jolloin niistä tulee entistä dynaamisempia ja kokonaisvaltaisempia asiakaspolkujen eri vaiheissa.

Suurien kosketuspistemäärien hallinnointi ei tietenkään itsessään auta asiakaskokemuksessa mitenkään, ellei koko prosessia osata integroida yhteen uudella tavalla. ”Unified insights, unified profiles, unified messages” –ajattelutapa lähti liikkelle markkinoinnin automaatiosta, mutta on nopeasti laajentunut koskettamaan entistä useampia elementtejä datalähtöisessä markkinoinnissa. Tulevaisuudessa kaikki DSP-ostot on yhdistetty vastaaviin järjestelmiin joissa asiakaskohtaamisia hallinnoidaan integroidusti, esimerkiksi niin että kaikki maksettu mainonta päättyy heti kun käyttäjä on avannut aiheeseen liittyvän sähköpostin.

Omnikanavainen, integroitu suunnittelu johtaa siihen, että parhaat suunnittelijat hallitsevat jatkossa asiakaskokemukseen liittyvät järjestelmät ja teknologiat täydellisesti, oli kyse sitten CRM:stä, ERP:stä, DMP:stä, CDP:stä tai DSP:stä. Meillä on kaikki tekniset edellytykset rakentaa näiden pohjalle entistä älykkäämpää, relevantimpaa ja parempaa lisäarvoa tuottavampaa markkinointiviestintää. Meidän täytyy ensin vain uskaltaa päästää irti tutuista ja turvallisista suunnitteluprosesseista, ja ottaa yhdessä askel kohta älykkäämpiä ja rajoja rikkovampia työskentelymalleja.

Mikäli yrityksesi markkinoinnin kehitys kiinnostaa, ole rohkeasti yhteydessä ja rakennetaan yhdessä uuden aikakauden markkinointiviestintää.