Cledos X Mäkkäri – vaikuttajayhteistyö

Vaikuttajayhteistyö, joka vietiin tuotteesta mainontaan ja applikaatioon kuluttajien sitouttamiseksi

Luovan idean lähtökohdat

Tunnistettiin, että edulliset uutuustuotteet ovat merkittävä kysynnän driveri nuorelle kohderyhmälle. 15-34 –vuotiaat seuraavat erilaisia vaikuttajia ja suhtautuvat positiivisesti vaikuttajayhteistöihin. Vaikuttajien suositukset ovat myös merkittävä ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Tutkimuksen mukaan mainonnan suurimmat driverit kasvattaa kiinnostusta vierailuun ovat attribuutit ”suunnattu minulle”, ”erottuvuus” ja ”viihdyttävyys”.

Toteutettu ratkaisu

Teimme yhteistyötä nousevan rap-artisti Cledoksen kanssa, joka on jo aiemmin hehkuttanut Mäkkäriä, joten hän toimi uskottavana ja aitona vaikuttajana. Yhteistyön haluttiin olevan syvää ja monikanavaista, joten Cledos loi oman hampurilaisensa sekä ateriakokonaisuuden. Yhteistyötä mainostettiin monikanavaisesti pääosin digitaalisissa kanavissa mistä nuori kohderyhmä löytyy, mutta myös ulkomainonnassa, TV:ssä sekä elokuvateatterissa. Cledos myös työskenteli itse ravintolassa ja hänen exlusiivinen keikka striimattiin McDonald’sin applikaation kautta kaikille kirjautuneille. 

+25%

25% markkinaosuuden kasvu A15-34: 14,8% -> 18,5%

+98%

Ennätysmäinen kampanjatuotteen myynti: +98% myyntiä arvossa enemmän kuin vastaava tuote

+20%

Applikaation käytön kasvu: +20% lisää latauksia ja +22% rekisteröityneitä käyttäjiä