Alko – yhteistyössä Mieli Ry:n ja Helsinki Mission kanssa

Yksinäisyysteeman nostaminen rohkeasti vastuullisuuskampanjan keihäänkärjeksi koronan aikana

Luovan idean lähtökohdat

Yksinäisyys kasvoi merkittävästi koronan myötä. Päätimme asiakkaan ja  mainostoimiston kanssa nostaa tämän yhdeksi pääteemaksi Alkon viestinnässä vuodella 2021. 

Alko haluaa vastuullisuusmielessä tukea yksinäisiä ihmisiä muistuttamalla heitä, että apua saa ja tulee hakea.

Toteutettu ratkaisu

Tutkimusten mukaan yksinäiset ihmiset tarttuvat yhä helpommin alkoholiin.  Halusimme tarjota vaihtoehdon- perjantai puhelun. Kampanjan viestiä ajettiin monikanavaisesti omissa kanavissa ja maksetussa mainonnassa. Maksetussa mainonassa toteutimme audiokokonaisuuden, jossa juontajat soittivat omille tuttaville ja isovanhemmille. Lisäksi toteutimme vaikuttajamarkkinoinninkokonaisuuden, jossa vaikuttajat jakoivat omia tarinoitaan yksinäisyydestä ja nostimme nämä branded content toolilla suurelle yleisölle. 

59%

Mainontaa nähneiden mielikuva Alkosta muuttui positiiviseen suuntaan

👍

Mainonta vaikutti Alkon vastuullisuusmieli-kuvaan positiivisesti

71%

Piti kampanjasta