Kuluttajien syvällinen ymmärrys niin rationaalisella kuin emotionaalisella tasolla on aina suuri etu tuloksellisen markkinoinnin suunnittelussa. Asiakasymmärryksen tehtävänä onkin mm. selvittää mitä mieltä ihmiset ovat tuotteistasi tai palveluistasi, millä viesteillä teet heihin todellisen vaikutuksen ja miten voisit palvella heitä paremmin?

Tiedolla johtaminen on ollut kuuma puheenaihe markkinointipäättäjien keskuudessa jo pidemmän aikaa, ja nykyään erilaista tietoa ja dataa asiakkaista on luultavasti saatavilla enemmän kun koskaan aikaisemmin. Tieto itsessään ei kuitenkaan ole vielä aitoa ymmärrystä, vaan tietoa on syytä jalostaa oikeilla työkaluilla. Seuraavaksi esittelen kolme hyödyllistä menetelmää, joilla on mahdollista parantaa ymmärrystä ja suhdettasi asiakkaisiisi niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Segmentoinnit – ketkä ovat tärkeimmät asiakkaani ja miten voin palvella heitä paremmin?

Olet varmasti huomannut että kaikki asiakkaasi eivät välttämättä ole samanlaisia. Heillä voi hyvinkin olla erilaisia tarpeita ja omanlaista ostokäyttäytymistä, ja demografiset tekijät eivät välttämättä täysin selitä eroja erilaisissa asiakasryhmissä. Olet varmaan kuullut 80/20 säännöstä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yleensä noin 20 % asiakkaistasi vastaa 80 % myynnistäsi. Jos tämä pitää paikkansa sinun liiketoimintasi kohdalla on tämän 20 % identifioiminen ja omanlainen palvelu todella suositeltavaa. Segmentointi on yksi tapa selvittää juuri sinulle hyödylliset asiakasprofiilit sekä esimerkiksi näiden ryhmien mediakäyttö. Käytännössä segmentointi voi perustua omaan asiakastietokannan analyysin tai vaihtoehtoisesti toteuttaa kyselyn avulla. Segmentointi luo siis erinomaisen pohjan tulokselliselle ja tiedolla johdetulle markkinointistrategialle.

Brand-tracking – miten markkinointitoimenpiteet vaikuttavat brändini mielikuvaan?

Brand-tracking, eli brändin avainmittareiden seuraaminen on hyvä tapa selvittää miten erilaiset markkinointitoimenpiteet vaikuttavat brändin mielikuvaan joko viikko, kuukausi- tai kvartaalitasolla. Pitkäaikainen brändin avainmittareiden kuten tunnettuuden, harkinnan tai muiden tärkeiden lukujen kehitys antaa hyvää tietopohjaa niin pidempiaikaisten kuin lyhyen aikavälin tekemisen optimointiin, sekä mielikuvan kehitykseen. Brand-trackingin tulosten seuraamiseen on myös mahdollista hyödyntää markkinoinnin dashboardia, jolloin tulokset ovat hyvin visuaalisesti ja helposti ymmärrettävissä. Brand-tracking tukee strategista päätöksentekoa ja antaa monesti uuden ulottuvuuden asiakasymmärrykseen ja markkinoinnin optimointiin.

Driver-analyysi – mitkä ovat tuotteen tai palvelun oston todelliset ajurit?

Erilaiset kyselyt ovat hyvä tapa kerätä tietoa kuluttajilta, mutta joskus kyselyissä voi kuitenkin olla haasteellista selvittää oston todellisia syitä. Suoraan kysyttäessä kuluttajat motivoivat yleensä ostokäyttäytymistään hyvin rationaalisella tasolla, jolloin oston syyksi tai esteeksi nousee itsestään selviä asioita. Driver-analyysin avulla on mahdollista selvittää kuluttajan todelliset syyt ostolle epäsuorasti mallintamalla. Analyysin avulla on siis mahdollista ymmärtää kuluttajan todellisia emotionaalisia tai rationaalisia oston ajureita. Kun oston todelliset syyt ovat tiedossa, on mahdollista erottua paremmin kilpailijoista ja samalla puhutella kuluttajaa entistä paremmin oikeilla viesteillä ja sisällöillä.

Yleensä kokonaisvaltainen ja syvällinen kuluttajien ymmärtäminen vaatii erilaisten menetelmien ja työkalujen yhdistelyä, kuten kvalitatiivisten menetelmien hyödyntämistä. Me lähdemme aina suunnittelussa liikkeelle sinun liiketoimintasi ja asiakkaittesi ymmärtämisestä. Uskomme vahvasti myös siihen, että markkinointi joka perustuu syvälliseen kuluttajien ymmärrykseen tuottaa yleensä erinomaisia tuloksia.

Haluatko kuulla lisää tuloksellisesta markkinoinnista? Tilaa blogimme niin pysyt kartalla niin markkinoinnin kuin asiakasymmärryksen viimeisimmistä trendeistä.  // hbspt.forms.create({ portalId: “2472487”, formId: “8097a64b-8306-43bd-b1ac-1adc96fb8d59” }); //