Grand One – kilpailu pyrkii löytämään parhaita suomalaisia digitaalisen median töitä. Sain kunnian toimia tämän vuoden kilpailussa tuomarina Tuloksellisin kampanja -kategoriassa. Kategoriassa pääpaino on 100% tuloksilla, mutta tämä ei tarkoita helppoa arviointia pelkän lopputuleman perusteella.

Miten sitten arvioida tuloksellisuutta? Jotta päästään käsiksi asian ytimeen on pohdittava mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Mitkä ovat kampanjan tavoitteet?
  • Miten kampanjan tavoiteasetanta on onnistunut, eli miten tavoitteisiin päästiin?
  • Miten tuloksia on onnistuttu mittaamaan?
  • Minkä laatuisia saavutetut tulokset ovat?
  • No ne tulokset itsessään?

Kun kyse on Suomen tuloksellisimman kampanjan valinnasta, ei ole epäilystäkään siitä etteikö jokainen entry ole saavuttanut omalla tahollaan hienoja tuloksia ja ylittänyt asetetut tavoitteet. Tänä vuonna Grand One tuomariston tehtävänä ei ollut ainoastaan löytää se paras kategoriassaan, mutta myös antaa tunnustusta rohkeudelle, uskallukselle sekä yritykselle laittaa meidät muut ajattelemaan, jopa tuntemaan.

Voittajatöiden tulisi siis viedä alaamme eteenpäin, saada meidät muut jopa kadehtimaan miksemme itse keksineet ja toteuttaneet kyseistä kampanjaa. Parhaimmat työt osoittivat laajempaa ajattelua ja kykyä tehdä tuloksellisia kampanjoita unohtamatta innovatiivisuutta ja leikkimielisyyttä.

Jotta me digitaalisten kampanjoiden parissa työskentelevät tahot voimme jatkossakin tehdä erinomaista työtä tuloksellisuuden näkökulmasta, kokosin yhteen huomioita alamme tuloksellisimmista kampanjoista Grand One 2017 -kilpailun siivittämänä:

  • Tuloksia voidaan tehdä niin isosti kuin pienestikin.
  • Yhteistyöllä saavutetaan tuloksia. Parhaimmat caset osoittavat monen tahon osallistumista yhdessä asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Kun tarkastellaan isompaa kokonaisuutta monesta eri näkökulmasta, myös tuloksellisuutta voidaan hahmottaa eri mittakaavassa.
  • Kampanjoiden tulokset tulisi olla sidottu isompaan kokonaiskuvaan: liiketoiminnallisiin tai yhteiskunnallisiin. Kenenkään tuskin tarvitsee ihmetellä miksei näyttömäärien ylittymisellä tule voittoa tässä kategoriassa.
  • Tavoitteita voi hinkata vastaamaan saavutettuja tuloksia. Tästä huolimatta aitous kannattaa, sillä nurinkurisen casen kyllä tunnistaa.
  • Kampanjoinnilla pyritään aina vaikuttamaan ihmisiin, meidän käyttäytymiseen. Myös parhaat tuloksellisimmat kampanjat saivat meidät tuntemaan ja ajattelemaan.

Hienointa tuomaroidessa kampanjoita oli huomata, että tuloksellisuus ei vaadi mielettömiä panostuksia tai monimutkaisia strategioita vaan myös pienellä yksinkertaisen suorasukaisella tekemisellä voidaan saavuttaa hienoja tuloksia. Meillä Suomessa on kaikki edellytykset tehdä kansainvälisti huomiota herättävää tuloksellista kampanjointia.

Onnea vielä kerran tuloksellisimmalle sekä muille voittajille!