Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) tulee olemaan vuoden 2017 yksi isoimmista trendeistä liiketoiminnassa. Eikä markkinointi ole poikkeus.

Tekoälyn käyttö markkinoinnissa on ensi vuonna kuuminta hottia. Konsulttien kalvoissa digitalisaatio vaihtuu tekoälyyn. Hype tulee väistämättä kehittymään hybrikseksi ensi vuoden aikana. Käsienheiluttelun takana on kuitenkin pysäyttämätön trendi.

Tekoäly muuttaa markkinointia ainakin viidellä eri tavalla.

  1. Asiakaspalvelun parantaminen ja transaktioiden mahdollistaminen chatbottien avulla. Palvelulähtöiset yritykset tuöevat lisäämään omien medioidensa joukkoon viestittelysovellukset (WhatsApp yms.) ja tekoäly on keskeisessä osassa tämän toteuttamisessa.
  2. Henkilökohtaiset avustajat (digital personal assistants), kuten Siri, Cortana ja Amazon Echo muuttavat ihmisten hakukäyttäytymistä. Jo nyt 20% älypuhelimilla tehdyistä hauista tapahtuu äänen avulla ja trendi vahvistuu. Tämä tulee muuttamaan yritysten löydettävyyttä ja asettaa uudenlaisia haasteita hakukoneoptimoinnille.
  3. Asiakasymmärryksen parantaminen big datan avulla. Tekoälyn avulla voidaan analysoida vaikka sosiaalisen median keskusteluja ja asiakaspalvelupalautteita entistä tehokkaammin ja löytää uusia näkökulmia ihmisten käyttäytymiseen ja tapoja palvella heitä paremmin.
  4. Tekoälyn hyödyntäminen digitaalisen mainonnan ohjelmallisessa ostamisessa. Jatkuva markkinointi-investointien optimointi kohti liiketoiminnan tavoitteita helpottuu ja tehostuu.
  5. Sisältöjen tuottaminen tekoälyn avulla tulee muuttamaan markkinoinnin arvoketjua huomattavasti, mutta ei ehkä vielä ensi vuonna. Maailmalla on tekoäly otettu käyttöön uutisten tuotannossa sekä myös luovassa suunnittelussa ja mainosmateriaalien tuotannossa. Massapersonointi mahdollistuu tekoälyn avulla.

Varmasti muitakin käyttötarkoituksia tekoälylle markkinoinnissa tulee syntymään kun sen käyttö lisääntyy. Me OMD:ssä tulemme panostamaan vuonna 2017 tekoälyn tuomiseen markkinoinnin palveluihimme ja tätä kautta asiakkaittemme liiketoiminnan kasvattamiseen.