Nykysuuntauksen mukaan markkinoivan yrityksen on pyrittävä mahdollisimman kattavaan omavaraisuuteen digitaalisen markkinoinnin toteuttamisessa, kun se pyrkii maksimaalisen hyvään asiakaskokemuksen tuottamiseen. Luonnollisesti jokaisen yrityksen täytyy tavoitella niin erinomaista onnistumista markkinoinnin jokaisella osa-alueella, että nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat tuntevat olonsa paremmaksi saadessaan käyttää sen palveluja tai tuotteita. Tähän pyrkiessä omavaraisuuden tavoittelusta on tullut valtavirtaa yritysten digimarkkinoinnin kohdalla, vaikka pitkälle viety digimarkkinoinnin omavaraisuus on vain harvoille yrityksille perusteltua liiketoiminnan luonteen, toiminnan mittakaavan, investointilaskelmien ja osaajien sitouttamiskyvyn kannalta. Menestyvä digimarkkinointi ei kasva omavaraisuudesta, vaan kyvystä tehdä yhteistyötä.

Uskon, että digitaaliseen menestykseen tähtäävät yritykset panostavat tänä vuonna bränditarinoidensa merkityksellisyyteen, osuvampaan yleisölähtöiseen sisällöntuotantoon, mainosviestien sujuvaan personointiin, oman ja ulkoisen datan sekä omien ja ulkoisten kanavien integroituun yhteispeliin, teknologiatehosteiseen kuluttajasignaalien tauottomaan analysointiin, tekoälyn avulla optimoituun ohjelmalliseen mediaostamiseen ja ennen kaikkea kiitettävään asiointikokemukseen mobiilikanavassa.

Edellä mainitut osa-alueet tuottavat varmuudella kilpailuetua myös vuonna 2018 niille yritykselle, jotka osaavat näitä mahdollisuuksia hyödyntää. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja moniulotteisessa mahdollisuuksien suossa moni yritys päättää tähdätä digimarkkinoinnin menestykseen omin voimin. Tämän strategisen linjauksen jalkauttamiseksi yritykset ovat valmiita tekemään hyvin isoja investointeja teknologiaan ja henkilöstöön, eikä vaihtoehtoisia ratkaisuja tunnuta arvioitavan auki. On ilmiselvää, että omavaraisuuteen kannustaminen on hyvin monen tahon intresseissä, vaikka sitä ei heti tulisi ajatelleeksi. Yritys, joka pyrkii pärjäämään omin voimin maksaa teknologiasta ja mediatilasta hyvin todennäköisesti korkeamman hinnan tai ei ainakaan kykene arvioimaan oikeaa hintatasoa niin helposti. Omavaraisuuteen pyrkivä yritys on myös osaajapidon näkökulmasta haavoittuvainen, eikä tietenkään pysty pitämään omassa tiimissä kaikkea erikoisosaamista, mitä markkina tarjoaa. Yrityksen oma markkinointitiimi saa menestykselleen siivet, kun se osaa hyödyntää etulinjassa markkinointia kehittäviä kumppaneita.

Digitaalisen markkinoinnin onnistuminen vaatii perehtyneisyyttä, nopeaa oppimista ja runsasta kokeilua. Tehokkaimmin tähän pystyvät isot mediatoimistot, jotka työskentelevät satojen yritysten digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehityksen kumppanina. Yksittäisen yrityksen sisällä toimiva kova tähtitiimikään ei pysty nokittamaan kollektiivisen oppimisen voimaa. Mediatoimistossa on jo paikallisestikin kymmeniä samaan syväosaamisalueeseen keskittyviä asiantuntijoita ja globaalilla tasolla jopa tuhansia. Yksittäinen asiantuntija pystyy toimiston sisäisen oppimis- ja kehitysyhteistyön avulla tuottamaan korkeatasoista ja ajantasaista palvelua asiakasyritykselleen. Tehokkaan asiantuntijapalvelun rinnalla mediatoimisto pystyy tarjoamaan kansainvälisten sopimusten ja paikallisen ostovoimansa kautta kustannustehokkaimmat hinnat teknologiaan ja mediatilaan. Teknologian ja datan aikakausi on muuttanut mediatoimistojen kehitystyön fokusta, ja asiakkaat pääsevät poimimaan kehityksen tuloksia.

Omavaraisuuden tavoittelun taustalla oleva perusajatus yrityksen oman digikyvykkyyden rakentamisesta ja kasvattamisesta on kuitenkin ainoa oikea linja. Markkinoijan oman osaamispääoman kasvu antaa hyvät mahdollisuudet menestykseen ja edellytykset toimivaan yhteistyöhön jokaisen markkinoinnin kumppanin kanssa.

Yrityksen markkinoinnin osaamispääoman kartuttamiseen on mielestäni tasan kaksi tehokasta vaihtoehtoa:

Ensimmäinen vaihtoehto on toimiston strategisen tason osaamisen, ja dedikoitujen parhaiden asiantuntijoiden kytkeminen tiivisti yrityksen markkinointitoimintoon, osaksi asiakkaan omaa markkinointitiimiä. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyistä läheisempää ja aktiivisempaa yhteistyötä.

Toinen vaihtoehto on se, että markkinoijan palkkalistoilla olevat osaajat kytketään pysyvästi osaksi toimiston kollektiivista oppimis- ja kehitysyhteisöä. Tämä osaaminen karttuu yrityksen pääomaan.

Molemmat vaihtoehdot vaativat kykyä tehdä entistä avoimempaa yhteistyötä.

Mikäli olet kiinnostunut markkinointisi osaamispääoman tuottavasta kasvattamisesta, ota yhteyttä.