4 liiketoiminnallista hyötyä jotka voit saavuttaa dashboardin käyttöönotolla

Viimeisimmästä julkaisusta dashboardeihin liittyen alkaa jo olemaan tovi, joten päätin palata jälleen niiden pariin esittelemällä konkreettisia hyötyjä joita dashboardien avulla voit luoda liiketoiminallesi.

Joona kirjoittelikin jo aiemmassa kirjoituksessaan erilaisista konteksteista, joissa dashboardeja voidaan hyödyntää, ja ymmärtämällä lisäksi erilaiset hyödyt joita dashboardeilla voidaan saavuttaa, voit valita juuri sellaisen dashboardin joka sopii juuri oman yrityksesi tarpeisiin. Konkreettisia hyötyjä voidaan saavuttaa yrityksen raportoinnissa, informaation jakamisessa, business intelligencen suhteen sekä analytiikassa. Esimerkiksi Lenovo on ilmoittanut dashboardien tuoneen 95% kasvun raportointinsa tehostamisessa, ja LinkedIn puolestaan kertoo asiakaspoistumisprosentin pudonneen myyjien dashboardien hyödyntämisen seurauksena.

1. Hyödyt raportoinnissa

Raportointi on yksi yleisimmistä tavoista hyödyntää dashboardeja. Dashboardeja voidaan hyödyntää sekä sisäisessä että ulkoisessa raportoinnissa. Tyypillisesti raportointiin liittyvät dashboardit ovat jaettu internetin kautta, ja niiden automaattiset päivitykset vähentävät huomattavasti kuluja manuaalisen raportoinnin kulujen vähenemisen kautta. Toinen huomattava hyöty on reaaliaikainen raportointi, joka auttaa tekemään nopeasti tarvittavia muutoksia esimerkiksi digitaalisten kampanjoiden osalta. Dashboardien jakaminen internetin kautta mahdollistaa myös reaaliaikaisen raportin saatavuuden kaikille halutuille osapuolille samanaikaisesti. Kolmas merkittävä hyöty raportointiin liittyen dashboardeissa on eri datalähteiden yhdistettävyys samaan raporttiin ja jopa samaan näkymään, tämä mahdollistaa vain yhden raportin tekemisen usean raportin sijaan.

2. Hyödyt informaation jaossa

Dashboardeja käytetään myös paljon informaation jakamiseen niiden reaaliaikaisuuden ja informaationjaon helppouden vuoksi. Informaatio voidaan jakaa kaikille halutuille osapuolille, esimerkiksi koko arvoketjun kesken. Eri osapuolet voivat määritellä ja viestiä tehokkaasti omat avainmittarinsa kaikille arvoketjun osapuolille seurattavaksi siinä missä koko arvoketjulle voidaan määritellä yhteiset seurattavat avainmittarit joita kaikki osapuolet voivat seurata yhteisen tehokkuuden parantamiseksi.

3. Business intelligence -hyödyt

Yksi käytetyimmistä konteksteista dashboadeille on business intelligence -mittariston käyttö. Dashboardilla saadaan tulokset eri lähteistä koottua samaan mittaristoon kaikille osapuolille jaettavaksi. Eri lähteistä datojen yhdistäminen mahdollistaa esimerkiksi kilpailijadatan visualisoinnin samalle dashboardille oman datan viereen, joka mahdollistaa luonnollisesti nopeamman reagoinnin tarvittaviin muutoksiin. Toinen merkittävä hyöty dashboardien käytössä tässä kontekstissa on myös kulujen säästö ajan suhteen, mahdollistaen ajan allokoimisen tehokkaammin tärkeiden johtopäätösten tekemiseen datan pyörittelyn sijaan.

4. Hyödyt analytiikassa

Dashboardien hyöty analytiikassa on kiistämätön. Reaaliaikaisuuden ja helpon jaettavuuden lisäksi dashboardit auttavat tutkimaan dataa tehokkaammalla tavalla kuin koskaan ennen hyödyntäen visuaalisuutta. Datan syvällisemmän avaamisen lisäksi dashboardien avulla voidaan suorittaa mm. kilpailu- ja muita analyyseja monipuolisten analyyttisten mallien avulla. Tällaiset mallit mahdollistavat mm. erilaisten skenaarioiden testaamisen syvällisemmin erilaisilla arvoilla erilaisten lopputulosten näkemiseksi näin mahdollistaen tekemään aidosti datalähtöisiä ratkaisuja ja toimenpiteitä liiketoiminnan suhteen.

Kuten näemme, ovat dashboardien hyödyt hyvin konkreettisia ja monipuolisia. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että jos haluat saada dashboardien käytöstä kaikki maksimaaliset hyödyt irti on oman henkilökunnan kouluttaminen tärkeää. Dashboardeja tulisi käyttää osana rutiinia, eikä vain silloin kuin siihen on ylimääräistä aikaa. Näin dashboardit tuovat todellista lisäarvoa liiketoiminnalle.

Otathan rohkeasti yhteyttä jos haluat kuulla lisää dashboardeista ja niiden käyttöönotosta