Markkinoinnin tavoitteet: Miten meni noin niinku omasta mielestä?

Tavoitteet, check ✓. Markkinointi, check ✓.

Tehdäänkö teilläkin markkinoinnin toimenpiteitä lähinnä sen takia, että niitä pitää tehdä? Määritellyt tavoitteet kuulostavat hienoilta, mutta kuinka moni uskaltaa myöntää, että todellisuudessa tavoitteisiin palataan harvoin enää briefin jälkeen? 

Tavoitteiden asettaminen voi olla erityisen haasteellista, jos ei ole kokonaiskuvaa siitä, mitä missäkin vaiheessa ollaan tekemässä. Esimerkiksi sisältömarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa ostoputken eri vaiheissa, mutta jokaisessa vaiheessa tavoitteet – ja mittarit – voivat olla erilaisia. Kaiken tekemisen tulisi olla vahvasti kiinni automaation putkessa. 

Investointeja on myös helpompi perustella johdolle, kun pystytään osoittamaan, mitä rahalla todellisuudessa saa. Esimerkiksi sisältöjä ei ole tarkoitus tehdä vain sivuston täytteeksi, vaan jo suunnitteluvaiheessa on syytä määritellä tarkkaan, kenelle sisältöjä tuotetaan – ketä haluamme puhutella, mitä haluamme saada sisällöillä aikaan ja mitä sen jälkeen tapahtuu. 

Tämän jälkeen pystytään määrittelemään tavoite, jota pystytään mittaamaan – ja ennen kaikkea johtamaan. Nimittäin, mitä et voi mitata, et voi johtaa. Olennaista on myös miettiä, mittaatko oikeita asioita – sellaisia, jotka auttavat sinua tekemään päätöksiä? Vai mittaatko vain mittaamisen takia? 

Kaiken a ja o on tavoiteasetanta, joka on itse asiassa yksinkertaista. Riittää, että tarkistat, että asetettu tavoite on todellinen, eikä esimerkiksi toimenpide tai suunnitelma. Toiseksi kannattaa varmistaa, että asetettu tavoite on yrityksen strategian mukainen. Kun tavoite on yksilöity ja relevantti, voit kontrolloida ja mitata sitä. Analysoinnin jälkeen alkaa varsinainen toimiminen näiden tulosten pohjalta, eli todellinen työ. 

Mittareita on myös hyvä olla enemmän kuin yksi, sillä jos keskityt liikaa yhteen asiaan, se voi johtaa myös harhaan. Performanssi kertoo liikevaihdon tai ROI:n, mutta vain diagnosoivat mittarit, kuten asiakastyytyväisyys oston jälkeen, kertoo asiakkuuksiesi todellisen tilan pitkässä juoksussa. Onko sinulla varaa olla reagoimatta vaikkapa konversioasteen muutokseen? 

Kun tavoiteasetanta on kunnossa, voit rehellisesti ja hyvillä mielin todeta, miten meni omasta mielestä.

Mikäli haluat apua tavoitteiden määrittelyssä, niiden mittaamisessa tai analysoinnissa, niin ota rohkeasti yhteyttä!