5 lisäarvotekijää, joihin voit vaikuttaa sivuston konversio-optimoinnilla

Flow-kokemus tehokkaasti konvertoivalla sivustolla

On päiviä, jolloin heräät aikaisin ja koet itsesi levänneeksi. Työtehtävät sujuvat kuin itsestään ja saat niistä tyydytystä. On helppo nähdä myönteisiä asioita ympärillä.

Tiedätkö tunteen?

Kokemus muistuttaa hyvin suunnitellun verkkopalvelun käyttökokemusta. Se on keskittynyttä mielihyvää, jota kutsutaan flow’ksi. Ilmiön havaitsi ensi kertaa unkarilainen psykologi Mihály Csíkszentmihályi. Sitä on sovellettu esim. työelämätutkimuksen ja urheilupsykologian lisäksi myös verkkosivujen kehittämiseen. Verkkopalvelun flow-kokemuksen on mm. havaittu edesauttavan brändin sivuston mieltämistä laadukkaammaksi.

Konversio-optimoinnin keinoin luodaan puitteita, joiden ansioista käyttäjä voi toteuttaa mahdollisimman sujuvasti sen tehtävän (esim. tiedon löytäminen, ostos tai ajan varaaminen), jota varten hän on sivustolle tullut. Konversio-optimointi edesauttaa flow-kokemuksen syntymistä.

Flow’n ohella hyvin optimoitu verkkopalvelu vaikuttaa myönteisesti:

  1. Sivustolle ohjatun liikenteen arvoon (ROI)
  2. Myyntiin
  3. Brändimielikuvaan
  4. Orgaaniseen näkyvyyteen

Konversio-optimointi käytännössä

Millaisiin tekijöihin konversio-optimoija sitten kiinnittää sivustolla huomiota?

Esimerkiksi autokaupan sivustolla voidaan analysoida tarjotaanko auton ostopäätökseen tarvittava tieto loogisessa järjestyksessä ja helposti omaksuttavassa muodossa. Löytyykö tekstin tueksi havainnollistavia kuvia ja videoita auton ominaisuuksista? Hyödynnetäänkö chattia, jota voidaan käyttää paitsi asiakaspalvelun, myös myynnin kanavana?

Sisällön selkeyden lisäksi sivuston design on tärkeä tekijä. Sillä voidaan joko tukea tai estää huomion kiinnittymistä konvertoitumista edistäviin ydinelementteihin. Etusivun suuri banneri, joka ei kommunikoi arvolupausta, kilpailijavaltteja tai sisällä konversiopolulla eteenpäin ohjaavaa toimintakehotetta, on hyvä esimerkki huomiota helposti harhauttavasta elementistä.

Konversio-optimoijan osaamispakkiin kuuluu testaustaitojen lisäksi laadullisen ja määrällisen konversiotutkimuksen menetelmiä. Ennen varsinaista A/B- tai monimuuttujatestausta on järkevää tehdä konversiotutkimusta, jotta tietäisit missä ongelma on, mikä se on ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Hyvin toteutettu konversiotutkimus säästää aikaa ja rahaa.

Konversiotutkimuksen aikana:

  1. Paikallistetaan ongelma (”80% mobiilikäyttäjistä jättää konversioputken kesken vaiheessa kolme vs 55% desktop-käyttäjistä”),
  2. Määritellään ongelman painoarvo 1-5 (”5: vakava käytettävyysongelma – myynnin menetys yli 20 000 € / kk), ja
  3. Luodaan hypoteesi (”mobiililaitteilla oikein skaalautuva lomake nostaa konversioprosenttia).

Konversiotutkimuksen menetelmiin kuuluu mm. diginalytiikkadatan analysointi, heat-, scroll map- ja lomakeanalyysi, kyselyt, heuristinen evaluaatio, silmänliiketutkimus sekä käytettävyystutkimukset. Yksinkertaistettuna konvertoitumisen ongelmat paikallistetaan datapohjaisilla menetelmillä, joihin etsitään syitä ja perusteluja laadullisilla menetelmillä. Luotettavimmat johtopäätökset saat yhdistämällä laadullisia ja määrällisiä menetelmiä

Testivaiheessa aloitetaan varsinainen sivuston optimointi. Ensimmäiseksi kannattaa ottaa käsittelyyn suurimman vaikutuksen konversioon aikaansaavat tekijät / elementit. Näihin kuuluvat yleensä sivuston tekninen käytettävyyys (etenkin nopeus), suurivolyymiset sivut sekä konversiofunnelin eri vaiheet.

On itsestään selvää, että parhaan tuloksen saat tekemällä jatkuvaa ja systemaattista optimointia. Yrityksistä, joilla oli strukturoitu lähestymistapa konversio-optimointiin, 84% totesi myönteisen vaikutuksen konversioasteissa. Samansuuntaisia tuloksia on saatu vuosi toisensa jälkeen konversio-optimoinnin globaalia tilaa kartoittavassa tutkimuksessa.

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä niin tutkitaan yhteisvoimin, miten voimme parantaa sivustosi konversioastetta ja käyttökokemusta.