Poikkeusoloissa kodin merkitys hyvinvoinnin tukemisessa kasvaa – OMD ja Honkarakenne tutkivat, miten koti auttaa suomalaisia rentoutumaan

Nyt kun monet meistä työskentelevät kotoa käsin ja monet lapsistakin ovat kotikoulussa, kodin merkitys hyvinvoinnin edistäjänä on korostunut. Normaalissakaan arjessa ei ole samantekevää, miten hyvin kotona viihtyy. Poikkeusoloissa monet palautumista edesauttavat aktiviteetit ja paikat on suljettu, joten on entistäkin merkittävämpää, miten hyvin kotona pystyy rentoutumaan. OMD tutki yhteistyössä Honkarakenteen kanssa, mitkä elementit kodissa edistävät hyvinvointia. Miten kodit auttavat suomalaisia rentoutumaan – ja mitkä asiat ovat rauhoittumisen esteenä? Tutkimuskyselyyn vastasi tuhat 18-74-vuotiasta suomalaista.

Tärkeimmäksi kodin tunnelman luojaksi vastaajat nimesivät hiljaisuuden ja oman rauhan. Myös kodin sisustuksella ja värimaailmalla on tärkeä osansa rentouttavan tunnelman luomisessa. Sisustuksen merkitys korostuu kerrostaloasujilla, kun omakotitalossa asuvat mainitsivat rentoutumisen edistäjinä myös taloon liittyviä ominaisuuksia, kuten takan tai saunan. Rauhoittumisen suurimpina esteinä ovat ulkopuoliset äänet ja naapurit – molemmat asioita, jotka korostuvat kerrostaloasujilla.

Myös talon rakennusmateriaalilla oli merkitystä rentoutumisen kannalta. Tutkimustuloksista ilmeni, että hirsitalossa asuvat osasivat nimetä kodistaan muita useammin rauhoittumista edistäviä ominaisuuksia. Puu rakennusmateriaalina koetaan rentouttavaksi: hirsitaloasujat nauttivat sen ulkonäöstä, tuoksusta ja miellyttävästä akustiikasta. Hirsitalon koettiin myös konkreettisesti edistäneen terveyttä. Kun kivi- ja puuomakotitaloissa asuvilla tärkein hyvinvoinnin lähde oli rauhallinen sijainti ja ympäristö, hirsitalossa hyvinvointia on edistänyt etenkin hyvä sisäilma. Useat vastaajat kertoivat astma- ja allergiaoireiden helpottaneen ja unenlaadun parantuneen hirsitalossa.

”Yli neljä viidestä hirsitalossa asuvasta kokee kodissaan asumisen rentouttavana, kun taas puu- ja kiviomakotitaloissa asuvista näin kokee vain puolet vastaajista”, tutkimuksen OMD:llä toteuttanut Outi Lepistö kertoo. OMD:n Head of Insight -roolissa keväällä 2020 aloittanut Lepistö kertoo tutkimustiiminsä tekevän mielellään tämän kaltaisia, ihmisten tarpeita ja kokemuksia kartoittavia tutkimuksia. ”Ydintekemistämme ovat markkinointiin liittyvät tutkimukset, kuten kampanjamittaukset ja luovien esitestit, mutta voimme auttaa asiakkaitamme laajemminkin kuluttajaymmärryksen syventämisessä”, Lepistö muistuttaa.

“Yhteistyö OMD:n kanssa oli sujuvaa, ja saimme tutkimuksesta mielenkiintoista tietoa suomalaisten asumiseen liittyvistä tarpeista ja toiveista. Tulemme hyödyntämään näitä tuotekehityksessämme ja viestinnässämme”, sanoo Honkarakenteen markkinointijohtaja Sanna Huovinen.

 

 

OMD tarjoaa monipuolisia tutkimuspalveluja. Autamme asiakkaitamme mm. konsepti- ja tuotekehityksessä, potentiaalisimpien kohderyhmien määrittelyssä ja ymmärtämisessä, luovien toteutusten kehittämisessä, markkinoinnin ja kuluttajakokemuksen mittauksessa ja brändi- ja markkinakartoituksissa.

 

 

OMD Finland

+358 10 2711 640
Lintulahdenkatu 3
00530 Helsinki
Finland