Merry Crisis and a Happy New Fear – Katsaus vuoteen 2024

Millainen vuoden 2024 iso kuva tulee olemaan, Kari Tervonen? 

Kari Tervonen on Omnicom Media Groupin Roadmap Director. Kauppalehti listasi Karin vuonna 2020 Suomen top 50 markkinointiammattilaisten joukkoon. Kari auttaa yrityksemme asiakkaita matalalla kynnyksellä kilpailuaseman ja brändin suunnanmuutosten pohdinnassa.

Länsimaisen kulttuurin iso murros näkyy työssä ja viihteessä  

Lyhyen ajankuvan pohjalla länsimainen kulttuuri ja elämäntapa on siirtymässä uuteen vaiheeseen 2020-luvun aikana. Siirrymme postmodernista tietoteknistyneestä yhteiskunnasta hyvinkin täysiveriseen tietoyhteiskuntaan. Murros muuttaa nopeimmin työelämää ja yritystaloutta, mutta heijastuu myös koteihin ja kulutukseen, ja liikuttaa maailmanpolitiikan mannerlaattoja. 

Vuosi 2024 ei ole enää mikään vuosikymmenen alku vaan olemme jo lähempänä vuosikymmenen puoliväliä. Aikakausi jää historiaan tekoälyn nousun, ja läntisten demokratioiden kriisin vuosikymmenenä, jolloin fyysisen todellisuuden rajallisuus syö yhä rajummin kiihtyvän digitaalisen kehitysvauhdin teoriassa mahdollistamaa aineellisen hyvinvoinnin kasvua. Uusi teknologia haastaa aiempien vuosikymmenten työnjaolle perustuneiden yhteiskuntien ja talouden  perusrakenteita. 

“Tuiki normaalina pitämämme länsimainen kulttuuri on oikeastaan uppo-outo”  

Länsimainen elämäntapa on yhdistelmä kuluttamista, viihtymishakuisuutta, tapakristillisyyttä ja luonto/terveyskeskeisiä huolenaiheita. Yksilöt haluavat mukavuudenhaluisesti maksimoida omat valinnanvapauden mahdollisuutensa, ja inhoavat sitä, että joutuvat ajopuuna sopeutumaan maailman ja elintason heille asettamiin rajoihin. 

Sopeutumisen vuosi on edessä myös 2024. Seuraavat kaksi vuotta ovat lähtökohtaisesti nollakasvuvuosia, johon suuria kysymysmerkkejä luovat suurvaltojen aggressiot ja jännitteet, sekä uusien teknologioiden vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen. Rahaa käytetään yhtä aikaa enemmän ammuksiin ja henkisen työn automatisointiin. 

Tekoäly on 2020 –luvun suurin ja kokonaisvaltaisin muutosvoima, joka jouduttaa myös aiemmin kärkihevoseksi povatun metaversumin kehitystä. Tekoälyn kehitysvauhti alkaa horjuttaa jo nyt yleistä ihmiskäsitystä.  Se tekee näkyväksi, kuinka samankaltaisesti käyttäytyviä sosiaalisia laumaeläimiä me olemme jopa ratkoessamme kaikkein vaativimpia yksilöllisinä pitämiämme ongelmia työssämme. Myös oppiminen ja ymmärrys hyödyllisestä osaamisesta tulee elämään lähivuosina nopeasti. Henkinen työ tehdään vuorovaikutteisesti tekoälyn kanssa. 

Tulevaisuuden teknologiaa käsittelee myös viihde. Peli- ja elokuvamaailman päätrendi on scifi, peleissä lisäksi historiallinen fantasia ja filmiviihteessä piirretyt. Vanhojen hittien jatko-osat ja retrouusinnat jylläävät. Ihmiset pyrkivät saamaan 2024 otetta omaan elämäänsä korona-, taantuma- ja sotavuosien melskeessä, ja valitsevat helposti viihtymisen maailmantuskan sijaan. Olkoonkin että isot hitit heijastavat maailmankuvaa Mean Girlsistä Mad Maxiin.  Tiedonvälityksessä todistamme tasaisesti etenevää vallankumousta. Yhä suurempi osa toimitetusta sisällöstä julkaistaan sosiaalisen median alustoilla ja AI-avusteisesti toimitetun sisällön määrä kasvaa.  

Ikäryhmien näkymä kulutukseen on kovin erilainen. Nuorten ikäryhmien kulutus on brändivetoista, ruuhkavuosi-ikäiset tuskailevat, miten rahan saa riittämään kaikkeen mahdolliseen yhtaikaa, kun taas iäkkäämmillä kuluttajilla olisi eniten pelivaraa, mutta vähemmän yhtä motivoivia rahan käyttökohteita. 

Asuntokauppa elpyy verkalleen vuoden 2024 aikana, kun luottamus matalampiin korkoihin vakiintuu. Silti pitempi trendi on nuoremmissa ikäryhmissä yhä vuokra-asumista suosiva, elämä on tässä ja nyt, ja epävarmuus korkea pitkään asuntositoumukseen. Autokauppa pysyy nykytasollaan. 

Intohimoharrasteiden merkitys kasvaa 

Omaan intohimoharrastukseen käytetty raha on kaikkein varmimmin turvassa heti tietoliikennemenojen jälkeen myös vuonna 2024. Kulttuuriharrastusta ja erilaisia puuhia nostaa halu saada itse aikaan jotain omaa. Halu yhdistää fyysistä ja henkistä mielihyvää harrastuksissa korostuu ajankuvassa. Liikunnassa yhdistyy halu haastaa itseä, nautinto ja terveyshakuisuus ja liikunta luo parhaiten vastapainoa digitaaliselle elämäntavalle. 

Kulttuurinmuutos raivaa tilaa uusille tuotteille 

Liikevaihdoltaan suurimmat suomalaiset kuluttajille suunnatut tuotteet ja palvelut rakentuvat yhä geneeriselle idealle helppoa ja halpaa kaikille suomalaisille, ja pitkälti logististen kilpailuetujen varaan. Haastajien kannattaa hyödyntää Innostuksen voimaa markkinoinnissaan. Kuluttajalle tarjotaan keskimäärin kovin muuttumattomana pysyvän näköistä repertuaaria palveluita, ja siksi se joka kertoo ja innostaa jollakin uudella jutulla erottuu tehokkaasti. Nyt emotionaalisemmat ja erottuvammat brändit ovat pääosin tuontitavaraa tai ikonista nostalgiaa.  

Vaikka päinvastaista kuulee väitettävän, erottuminen vahvalla tarinalla on helpompaa kuin koskaan. 

Viime vuonna mainonnasta 75% perustui myyntiaktivointiin, 15% tuotetiedon välittämiseen ja ainoastaan 10% asiakkaiden innostamiseen. Isompia brändikampanjoita tehtiin Suomessa alle kymmenen koko vuoden aikana. 

Uudenlaisille tuotteille ja brändeille iso ajanmurros synnyttää luontaista kysyntää, ja parhaille ideoille löytyy rahoitus aina. Povaan isoa menestystä uusille kuluttajatuotteille, jotka osaavat lukea parhaiten 2020-luvun loppupuolen muuttuvaa ajankuvaa ja erottua – aina hyvään vientipotentiaaliin saakka.